K-KULLET  12 TIMER GAMLE

16.08.05

12 TIMER ETTER AT DEN FØRSTE BLE FØDT SÅ DE SÅNN UT

 

VALP 1 - HANN -  670 gram

 

VALP 2 - HANN - 660gram

 

VALP 3 - TISPE - 610gram

 

VALP 4 - TISPE - 640gram

 

VALP 5 - HANN - 750gram

 

VALP 6 - HANN - 610gram

 

VALP 7 - HANN - 750gram

 

VALP 8 - TISPE - 640gram