EN LØRDAG KOM JOHNNY OG LUNA MED KAMERAT HANS-ARNE,

BARNA SEBASTIAN OG MATHILDE,

PLUSS MARIA MED DIEGO, BALTO OG MIRA,

FOR Å GÅ TUR MED MEG OG SMÅ-PIKENE.

NOK EN FLOTT DAG!