SEPTEMBER 2008,  side 3

EN DEL HØSTTEGN BLE ETTERHVERT Å SE.

DET BLE TID FOR HENTING AV VALP -

JEG BLE MED HILDE S FOR Å HENTE LILLE MORRIS.

NOK EN VANNE-FOTO-STOPP, DENNE GANGEN EN NY PLASS,

FØR KONGENSVOLL

VIDERE TIL SEPTEMBER-BILDER SIDE 4