MARS 2009 side 3

Sporkurs! En utrolig spennende dag for meg og Lucky!

Ellers var Anne-Liss med Junita der, Hilde S med Morris og Normann,

Linn-Siri med Leija, og Gladys med sin flotte Staff. Bl.a.

Til side 4