Er du interessert i å vite hvordan de første
Pyreneerhundene så ut i Norge?
Da er dette boken for deg!
Det er 270 foto i boka.

Norge: Pris pr. bok, Kr: 350,-

 +porto/pk kr 70,-. Totalt: Kr: 420,-


Europa: Pris pr bok,
NOK 350,- + porto/pk
NOK 97,50 Totalt: NOK447,50

Betal inn på konto: 1594 48 59087          IBAN: NO2615944859087 BIK:DNBANOKKXXX


Husk navn og adresse!

Ann Christin Eri
Ryglandveien 19,
N-3185 Skoppum, Norge
e-mail :
ace@geri.no